Uz nas je sve moguće!

Mobilna ograda - velika

Mobilna ograda - velika

Dimenzije panela: 345cm x 200cm

Otvor oka: 30 x 10cm

Postavljaju se na gumene ili betonske podloške.

Namjena: višenamjenska