loading

News

Nagradni natječaj „Valentinovo by Promologistika – svjetlosna bajka na plesnom podiju”
10 Feb, 2021

Nagradni natječaj „Valentinovo by Promologistika – svjetlosna bajka na plesnom podiju”

Uključite se u nagradni natječaj u organizaciji Promo logistike i osvojite vrijednu nagradu za Vašu nadolazeću svadbenu svečanost!

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

 

Članak 1.

Nagradni natječaj započinje 10.02.2021. i traje do 14.02.2021., do 23:59 sati.

Priređivač koji je ujedno i Voditelj obrade osobnih podataka je Promo logistika d.o.o., Slavonska avenija 22E, 10000 Zagreb, OIB: 11815688677, vlasnik web stranice www.promologistika.hr  te administrator Facebook stranice Vjenčanja by Promologistika i Instagram stranice vjencanja_by_promologistika.

Natječaj se u navedenom periodu provodi i komunicira putem spomenute Facebook i Instagram stranice, a u svrhu promocije usluga Vjenčanja by Promologistika povodom dana zaljubljenih, Valentinova.

 

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koje planiraju organizirati vlastitu svadbenu svečanost u periodu do 14. veljače 2022. godine, odnosno datuma iskoristivosti nagrade.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je da sudionici natječaja koji su posjetitelji Vjenčanja by Promologistika Facebook ili Instagram stranice sa nagradnim natječajem „Valentinovo by Promologistika – svjetlosna bajka na plesnom podiju“: pripadajućem obrascu nagradnog natječaja:

  • Upratiti Facebook stranicu Vjenčanja by Promologistika (oznaka „sviđa mi se“), odnosno Instagram stranicu vjencanja_by_promologistika (oznaka „prati“);
  • U sklopu pripadajućeg obrascu nagradnog natječaja upišu svoje osobne podatke: ime, prezime, kontakt e-mail adresu, puno ime na Facebook/ Instagram računu, te podatke o planiranom datumu vjenčanja, gradu i planiranoj lokaciji svadbene svečanosti;
  • U sklopu pripadajućeg obrasca nagradnog natječaja smisle i napišu kreativni slogan/ tagline za Vjenčanja by Promologistiku – u formatu od maksimalno 10 riječi.

Identifikacijski dokument, na kojem moraju biti svi podaci kao i u prijavi u nagradnom natječaju potrebno je predočiti prije finalnog potvrđivanja nagrade na zahtjev Priređivača. Nagradu nije moguće prenositi na drugu osobu.

 

Članak 3.

Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati više puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu za vrijeme trajanja natječaja.

Pobjednik pojedinog natječaja bit će proglašen od strane tročlane komisije, za ocijenjeni najkreativniji slogan/ tagline za Vjenčanja by Promologistika.

Pobjednik natječaja prepušta autorska prava slogana, odnosno prihvaća korištenje dobitnog slogana Priređivaču u svrhu njegovih budućih promocijskih aktivnosti.

 

Članak 4.

Pravila sudjelovanja bit će objavljena na Promo logistika web stranici www.promologistika.hr neposredno prije početka natječaja.

 

Članak 5.

Objava pobjednika, odnosno rezultat natječaja bit će objavljen na Promo logistika web stranici www.promologistika.hr i Vjenčanja by Promologistika Facebook i Instagram stranicama, najkasnije u roku od 8 dana nakon završetka natječaja te će u tu svrhu biti objavljeno ime, prezime i grad pobjednika.

 

Članak 6.

Nagrada je sljedeća:

Usluga rasvjete plesnog podija u prostoru svadbene svečanosti, 

za jednog dobitnika/cu natječaja

 

Članak 7.

Dobitnik/ca nagrade će u roku od najviše 8 (osam) dana biti obaviješten/a o dobivenoj nagradi putem e-mail adrese koju su naveli u prijavi na nagradni natječaj. Dobitnik je dužan nakon obavijesti, a u roku od 5 dana, povratno odgovoriti te potvrditi vlastite osobne i kontakt podatke. U slučaju da se dobitnik ne javi u tom roku, gubi pravo na nagradu.

Nagradu je moguće iskoristiti isključivo na teritoriju RH, zaključno s datumom 14. veljače 2022. godine.

Predajom nagrade, odnosno odrađenom uslugom, prestaju sve obveze Priređivača nagradnog natječaja prema dobitniku te se nagrada ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.

Dobitnik će surađivati s Priređivačem u svrhu administriranja sve potrebne dokumentacije.

Kao dokaz o primitku nagrade, odnosno odrađenoj usluzi, Priređivač će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte) Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i/ili dostavnu prijevoznicu kao dokaz.

 

Članak 8.

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Priređivač kao voditelj obrade može obrađivati podatke u svrhu provođenja natječaja. Voditelj obrade osobnih podataka će čuvati osobne podatke sudionika natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.

Podaci dobitnika će biti čuvani 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja.

Voditelj obrade osobnih podataka će obrađivati podatke prema pravilima Opće uredbe (EU) 2016/679.

Davanje podataka u okviru ovog natječaja je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Voditelju obrade (info@promologistika.hr) i zatražiti objašnjenje.

Proglašeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Priređivač može koristiti njihovo ime, adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.

Dostava podataka od strane sudionika nagradnog natječaja je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnom natječaju. Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.

Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena i pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

 

Članak 9.

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.

Priređivač, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Priređivača za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja Priređivač neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim nagrade u vidu usluge koja je navedena u ovim pravilima.

U slučaju pravnog spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 10.02.2021.

Promo logistika d.o.o.

Priređivač

 

===

 

DOBITNICA NAGRADNOG NATJEČAJA:  Lucia Bekić, Zagreb

Related news

Discover how we can help
Contact us