loading

News

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
24 Jul, 2020

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

„Unaprjeđenje poslovanja uvođenjem softverskog rješenja i IT opreme“; šifra projekta KK.03.2.1.19.0518.

Kratki opis projekta

Kako bi se povećala razina konkurentnosti tvrtke Promo Logistika d.o.o., potrebno je unaprijediti poslovne procese i stvoriti konkurentsku prednost koja se u ovome poslovanju ogleda kroz brzinu, kvalitetu i točnost usluge. Brzina i kvaliteta usluge značajno će se unaprijediti nabavom informacijsko-komunikacijskog aplikativnog rješenja koje će omogućiti upravljanje bazom novih klijenata, upravljanje korisnicima, upravljanje prodajom te upravljanjem i provedbom projekata. Provedbom ovoga projekta omogućit će se zdravi rast i razvoj tvrtke te jačanje tržišne pozicije jer će brzina i kvaliteta usluge rezultirati povećanjem broja usluga na razini godine, povećanjem ukupnih prihoda, povećanjem prihoda od prodaje te povećanjem broja zaposlenih u tvrtki.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Provedbom projektnih aktivnosti, postižu se sljedeći rezultati projekta:

1. Nabavljeni i instalirani softver i oprema;

2. Unaprijeđeni poslovni procesi Korisnika;

3. Zadržani svi postojeći zaposlenici;

4. Zaposlena najmanje jedna nova osoba.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 802.844,18 HRK
  • Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 581.861,34 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 320.023,60 HRK

Razdoblje provedbe projekta

02.01.2020. – 02.01.2021.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@promologistika.hr

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/  

Related news

Discover how we can help
Contact us